ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Advisering & Inventarisatie

De nulmeting en handhaving brandveiligheid en bouwregelgeving (de Technische en de Materiële aspecten) per locatie is noodzakelijk om te voldoen aan het minimaal wettelijke kader Bouwbesluit 2012. De locaties dienen getoetst te worden aan de hand van dit referentiekader. Afwijkingen ten opzichte van het referentiekader dienen verholpen te worden. Afhankelijk van de aard van de gebreken en tekortkomingen die geconstateerd worden kunnen er risico’s ontstaan. Deze risico’s kunnen oplopen tot, in het ergste geval, levensbedreigende situaties.

 

Toetsen ontwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij de nulmeting en handhaving per locatie vinden onder andere onderstaande werkzaamheden plaats:

 

  1. Beoordelen of brand- en subbrandcompartimentering in het bouwwerk voldoen ten einde te garanderen dat de ontvluchting van mensen gewaarborgd is en een brand beheersbaar blijft.
  2. Zijn bouwkundige en Omgevingsvergunning tekeningen actueel;
  3. Zijn vluchtwegplattegronden actueel en conform de NEN 1414 en NEN 8112 richtlijnen;
  4. Is het ontruimingsplan actueel en voldoet het aan de NEN 8112;
  5. De keuring van de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie wordt (maandelijks, 4 maandelijks en jaarlijks) uitgevoerd en wordt gearchiveerd in het logboek conform NEN 2654-1 en NEN 2654-2;
  6. De noodverlichting wordt jaarlijks gekeurd en deze werkzaamheden worden gearchiveerd in het logboek conform NEN 1838, NEN 6088 en NEN 1010;
  7. De keuring van blusmiddelen en brandslanghaspels vindt 1x per jaar plaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een REOB gecertificeerd bedrijf en worden gearchiveerd in het logboek;
  8. Beoordelen of er jaarlijks een ontruimingsoefening wordt gehouden en vaststellen dat hiervan een evaluatierapport wordt opgesteld;
  9. Overige voorschriften uit het Bouwbesluit 2012;
  10. Overige voorschriften uit de NEN 3140.


De rapportage beschrijft het minimaal wettelijke kader (wetteksten), een omschrijving van het minimaal wettelijk kader (beschrijving begrijpelijk Nederlands), advies (Plan van Aanpak) en de kostenindicatie. Om de veiligheid te kunnen garanderen en monitoren wordt in overleg met de opdrachtgever de frequentie van de handhaving brandveiligheid en bouwregelgeving per locatie bepaald. Een en ander is afhankelijk van de doelgroep en het gebruik van de locatie.