ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Kiwa Certificering Brandveilig Gebruik Bouwwerk

BJH vindt een integrale benadering op het gebied van brandveiligheid belangrijk. Een organisatie eist een effectief brandveiligheidsbeleid en een efficiënte organisatie voor haar cliënten, medewerkers en omgeving. Verscherpte regelgeving heeft ertoe geleid dat er steeds meer verantwoording bij de eigenaar gebruiker komt te liggen en dat vanuit corporate governance structuur (verantwoordelijkheid, transparantie en zeggenschap) decharge verleend dient te worden voor ondermeer brandveiligheid.

Doordat er meer focus komt op het gebied van brandveiligheid en het nakomen van regelgeving op dit gebied zijn procedures vereist om de (juridische) aansprakelijkheid te beperken. Binnen het wettelijke kader van brandveiligheid, bouwregelgeving en corporate governance neemt de directe verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van een organisatie toe om de in gebruik zijnde locaties op het minimaal noodzakelijke brandveiligheidsniveau te brengen en te behouden.