ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan wordt weergegeven wat de procedures zijn binnen een gebouw als er zich een calamiteit voordoet waarbij ontruiming noodzakelijk kan zijn. De procedures dienen toegespitst te zijn op het gebouw (de functie en het gebruik van het gebouw) en de mensen in het gebouw.
Het doel van een ontruimingsplan is een draaiboek te hebben waarin staat wat er moet gebeuren als er zich een calamiteit voordoet.
Een ontruimingsplan is bijvoorbeeld verplicht voor alle onderwijsinstellingen die uit twee of meer bouwlagen bestaan of een oppervlakte bezit van meer dan 500 m² op basis van het Gebruiksbesluit dat 1 november 2008 van kracht is gaan.


Het ontruimingsplan bevat in hoofdlijnen de volgende onderdelen:

 1. Situatietekening
 2. Gebouwgegevens
 3. Installatiegegevens
 4. Bedrijfshulpverleningsorganisatie
 5. Alarmeringsprocedures
 6. Ontruimingsprocedures
 7. Taken medewerkers
 8. Taken BHV
 9. Taken Ploegleider BHV
 10. Taken Hoofd BHV
 11. Taken directie
 12. Salvage

 

BJH Safetyservices verzamelt alle informatie over het gebouw, de organisatie en installaties door middel van intakegesprekken en een rondgang door het gebouw. BJH Safety Services kan het ontruimingsplan opstellen en updaten conform de NEN 8112 richtlijnen.